Senast uppdaterad: 2014 09 04

Patientnära forskning

Foto Brita Nordholm

"Patientnära" och "lokalt anpassat" är de två ledstjärnorna när Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse delar ut forskningsanslag.

1980 grundade Henry Ståhl, som 1947 startade Henry Ståhl Fastigheter AB i Norrköping, och hans hustru Ella den stiftelse som bär makarnas namn.  Makarna drabbades båda av stroke och ville med stiftelsen underlätta för andra i samma situation.

Årligen delar stiftelsen ut drygt 3 miljoner kronor till handikappade i Östergötland, för bl a rehabilitering.

Stiftelsen delar även ut anslag till patientnära forskning inom strokevården i Östergötland.


Stahl - Kretia   Drottninggatan 36   601 77  Norrköping