Senast uppdaterad: 2017 01 18

Ansökningsperioder

Bidrag delas ut en eventuellt två gånger per år.

Ansökningarna skall ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 31 mars för den första ansökningsperioden. Om det blir en andra ansökningsperiod, skall ansökningarna vara inlämnade senast den 30 september.

Stiftelsen handlägger ärendena efter sista ansökningsdagen för respektive period.


Nästa ansökningsperiod är våren 2017 med sista ansökningsdag
31 mars 2017.
Ny postadress fr o m 2016-01-01:

Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse
c/o Ståhl Invest i Norrköping AB
Box 7059
600 07 Norrköping

Telefon:
070-417 30 62 (vardagar kl 8:00-12:00)

Stahl - Kretia   Drottninggatan 36   601 77  Norrköping