Senast uppdaterad: 2017 01 18

Henry och Ella Margareta Ståhls stiftelse

1980 grundade Henry och Ella Ståhl den stiftelse som bär makarnas namn. Ur den kan varaktigt handikappade och långvarigt sjuka personer - främst från Östergötlands län - söka bidrag.

Syftet med bidraget är att det skall förbättra eller underlätta handikappet/sjukdomen. Bidrag delas ut en eventuellt två gånger per år och skall, i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel, stödja den sökande.

Nästa ansökningsperiod är våren 2017
med sista ansökningsdag
31 mars 2017.Ny postadress fr o m 2016-01-01:

Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse
c/o Ståhl Invest i Norrköping AB
Box 7059
600 07 Norrköping

Telefon:
070-417 30 62 (vardagar kl 8:00-12:00)

Stahl - Kretia   Drottninggatan 36   601 77  Norrköping