Senast uppdaterad: 2014 10 08
Publicerad 2014-10-08

Werket Arkitekter till Tullhuset i Uppsala

Werket blir ny hyresgäst hos Ståhl.

Fr o m 1 november flyttar Werket till den drygt 500 kvm stora lokalen på Hamnplan utmed Fyrisån.

Stahl - Kretia   Drottninggatan 36   601 77  Norrköping